0963 63 60 66

oocvn

25 August, 2019

Bài học kinh doanh rút ra từ “Tam quốc diễn nghĩa”

Tam Quốc Diễn Nghĩa – tiểu thuyết nổi tiếng của La Quán Trung – không chỉ đơn thuần là cuốn sách ghi lại một trong những […]
24 August, 2019

Ứng dụng của khung năng lực

Khung năng lực là một công cụ được sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ 20 trên thế giới và đã được sử dụng […]
23 August, 2019
Chuỗi giá trị của Michael Porter và ứng dụng trong doanh nghiệp

Chuỗi giá trị của Michael Porter và ứng dụng trong doanh nghiệp

Chuỗi giá trị là một khái niệm trong quản lý kinh doanh được nhắc đến lần đầu tiên bởi Michael Porter, vào năm 1985 trong cuốn […]
22 August, 2019

Hiệu ứng Diderot – Ứng dụng trong kinh doanh B2C

Theo Hiệu ứng Diderot, chỉ cần một món đồ mới để tạo “vòng xoáy mua sắm” bất tận, kết quả là hàng núi vật dụng không […]
21 August, 2019
Nhân viên nghỉ việc đồng loạt- Nguyên nhân và cách giải quyết

Nhân viên nghỉ việc đồng loạt- Nguyên nhân và cách giải quyết

Một chủ doanh nghiệp hay một người quản lý cần có nhiều phương án dự phòng cho những tình huống xấu nhất. Một trong những điều […]