Phần mềm Đánh giá năng lực

Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC digiiCAT – công cụ giúp doanh nghiệp tự thiết kế hệ thống đánh giá năng lực – chính thức được ra mắt cuối năm 2017. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn các tính năng chính của phần mềm Khung năng lực. Phần mềm Quản lý năng lực OOC digiiCAT được thiết kế dựa trên Phương pháp xây dựng khung năng lực COID, do Công ty Tư vấn Quản lý OCD phát triển dựa trên phương pháp luận của ĐH Harvard và MIT.

Các tính năng của Phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT
Tự thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí chức danh.

●       Phần mềm Khung năng lực cho phép tự thiết kế Từ điển năng lực dựa trên cơ sở dữ liệu gợi ý sẵn có theo ngành/lĩnh vực và thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực, điểm từng năng lực.

●       Phần mềm cho phép tự thiết kế khung năng lực cho từng vị trí, thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng của từng chức danh đối với mỗi năng lực.

Tự thiết kế đợt đánh giá năng lực theo khung năng lực

●       Phần mềm Khung năng lực cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá áp dụng theo các khung năng lực tùy chọn.

●       Tài khoản Quản trị hệ thống có thể thiết lập chức danh được đánh giá, nhân sự đánh giá và được đánh giá trong từng đợt, quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực

●       Người đánh giá có thể đánh giá năng lực của nhân sự được phân công đánh giá hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.

●       Phần mềm Khung năng lực cho phép các tài khoản được phân quyền xem kết quả đánh giá và giám sát quá trình đánh giá của các tài khoản đánh giá.

Báo cáo

●       Phần mềm Khung năng lực tự động thiết lập các báo cáo (bao gồm báo cáo theo nhóm năng lực, từng năng lực, hồ sơ năng lực nhân sự…) sau khi hoàn tất mỗi đợt đánh giá.

●       Các báo cáo được hiển thị trực tiếp trên hệ thống online và có thể dễ dàng kết xuất bản mềm để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của các công tác quản trị nhân sự khác.

Kết nối

Với các tình năng như trên, phần mềm Khung năng lực OOC digiiCAT sẽ giúp các doanh nghiệp đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Các báo cáo, kết quả đánh giá năng lực sẽ giúp doanh nghiệp định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

Tìm hiểu thêm về Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT qua các bài viết:

Khung năng lực là gì?

Khung năng lực và Ứng dụng trong hoạt động Quản trị nhân sự

Các bước triển khai khung năng lực COID

Thế nào là một Phần mềm Khung năng lực tốt?

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực trên phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT

Xem thêm thông tin về các cấu phần khác của digiiMS

Phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI

Phần mềm Quản lý Kết quả digiiKPI

Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK

Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

 

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon