0963 63 60 66

10 September, 2017
Key Performance Indicator

KPI về nhân sự 3

+ KPI về giờ làm việc. 1. Tổng thời gian đi làm muộn toàn công ty: – Bạn xem xét tổng thời gian đi muộn từng […]
10 September, 2017
Key Performance Indicator

KPI nhân sự 2

+ KPI về tuyển dụng: 1. Tổng số CV / đợt tuyển dụng (đối với từng chức danh). – Chỉ số này đo lường mức độ […]
9 September, 2017
Key Performance Indicator

KPI về nhân sự

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc […]
9 September, 2017
KPI system

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI tới doanh nghiệp

Trong một tổ chức, áp lực công việc liên tục được gia tăng để đảm bảo tổ chức ấy có thể đạt được những mục tiêu […]
9 September, 2017

Thiết kế cơ cấu tổ chức

Jay W.Lorsch là giáo sư về khoa học quan hệ nhân quần ở trường Đại học Harvard – Mỹ. Cống hiến của ông tập trung trong […]