Phần mềm giao việc

Phần mềm giao việc digiiTASK là gì?

Phần mềm Quản lý công việc (Phần mềm Giao việc) digiiTASK của OOC là phần mềm hỗ trợ quản lý công việc thông qua việc lập danh sách công việc cần thực hiện, giao việc cho nhân viên, theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

digiiTask management

Phần mềm giao việc

Phần mềm giao việc digiiTASK có tính năng gì?

Phần mềm Quản lý công việc (Phần mềm Giao việc) digiiTASK có thể sử dụng cho nhóm làm việc hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số tính năng chính của phần mềm Quản lý công việc (Phần mềm Giao việc) digiiTASK:

●    Tạo/đăng ký công việc dễ dàng (chi tiết công việc, tình trạng công việc, người/bộ phận chịu trách nhiệm, người liên quan, kết quả đầu ra, deadline….) và giao việc cho các thành viên trong nhóm/bộ phận.

●    Quản lý công việc của cá nhân, nhóm, bộ phận, công ty dưới dạng danh sách, lịch ma trận ưu tiên (Priority Matrix) – giúp quản lý công việc một cách tập trung, và có ưu tiên.

●    Phần mềm Quản lý công việc (Phần mềm Giao việc) digiiTASK có giao diện dashboard sinh động, tổng hợp các thông tin quan trọng giúp người dùng dễ dàng quản lý công việc theo tình trạng, độ ưu tiên.

●    Hệ thống báo cáo của phần mềm Quản lý công việc (Phần mềm Giao việc) digiiTASK giúp người quản lý đánh giá nhanh việc thực hiện công việc của nhân sự thuộc nhóm/bộ phận, công ty.

●    Phần mềm Quản lý công việc (Phần mềm Giao việc) digiiTASK của OOC có thể được cài đặt dưới dạng mobile-app giúp người dùng có thể quản lý công việc mọi lúc, mọi nơi, đa dạng trên nhiều thiết bị (máy tính, laptop, smartphone, tablet…).

Phần mềm giao việc digiiTASK

Với giao diện thân thiện, tính năng phong phú, Phần mềm Quản lý công việc (Phần mềm Giao việc) digiiTASK của OOC đặc biệt hữu ích với nhóm làm việc, bộ phận, doanh nghiệp trong giao việc, giám sát, quản lý công việc của nhân viên. DigiiTASK giúp hạn chế được những tình huống quên việc, hay chồng chéo nhiều người thực hiện nhưng không ai chịu trách nhiệm…

Download phiên bản mobile của Phần mềm Giao việc digiiTASK

Android

IOS

Tìm hiểu thêm về quản lý giao việc

Lợi ích của việc quản lý công việc khoa học

Công cụ quản lý công việc

Tổ chức công việc theo thứ tự ưu tiên

Phần mềm giao việc – những tính năng chính

Thế nào là một phần mềm giao việc tốt

Điều gì làm nên một phần mềm giao việc tốt nhất

 

Xem thêm thông tin về các cấu phần khác của digiiMS

Phần mềm Cơ cấu tổ chức digiiOST

Phần mềm Thông tin nhân sự digiiHRI

Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT

Phần mềm Quản lý Kết quả digiiKPI

Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon