0963 63 60 66

chăm sóc khách hàng

15 May, 2020
Chăm sóc khách hàng là gì? Những vấn đề liên quan

Chăm sóc khách hàng là gì?

Chăm sóc khách hàng là gì? Chăm sóc khách hàng miêu tả việc mọi người được đối xử như thế nào khi họ tương tác với […]
16 August, 2019

Nghịch lý kinh doanh: Chăm sóc khách hàng càng tệ, công ty càng lãi to

Ai cũng hiểu câu “khách hàng là thượng đế”, nhưng đối với một số tập đoàn, chăm sóc khách hàng tệ mới là bí quyết đem […]