Chuyển đổi số trong Marketing - Starbucks

Chuyển đổi số trong Marketing – Thành công của Starbucks

Chuyển đổi số đã và đang tác động sâu sắc tới tất cả các khía cạnh của xã hội con người. Khách hàng đã số hóa, doanh nghiệp tất yếu cũng cần nhanh chóng chuyển đổi số trên lĩnh vực Marketing, bán hàng cùng với dịch vụ khách hàng. Hãy cùng nhìn lại để thấy […]

Đọc tiếp...
Các bước phát triển chiến lược kinh doanh thành công cho doanh nghiệp

Các bước phát triển chiến lược kinh doanh thành công cho doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh có chiều sâu cùng với việc hoàn thành từng mục tiêu một cách hiệu quả sẽ tạo ra công thức thành công dành cho mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn tồn tại trên thương trường với nhiều  yếu tố thay đổi liên tục như công nghệ, các giá trị xã hội, […]

Đọc tiếp...