0963 63 60 66

HAY method

11 September, 2019

HAY Method – Phương pháp đo lường giá trị công việc

Phương pháp HAY là gì? HAY Method được phát triển bởi tập đoàn Hay- giờ là Korn Ferry, một công ty tư vấn quản lý có […]