Hệ thống đánh giá năng lực

2 January, 2019
Phần mềm Khung Năng lực OOC - digiiCAT

Khung năng lực và Ứng dụng trong hoạt động Quản trị nhân sự

Tại sao với cùng một công việc, trong cùng điều kiện như nhau, có người làm việc hiệu quả còn người khác thì không? Bài viết […]
13 October, 2017

Khung năng lực và ứng dụng trong hoạt động quản trị nhân sự

Giới thiệu Tại sao với cùng một công việc,trong cùng điều kiện như nhau,có người làm việc hiệu quả còn người khác thì không? Các nghiên […]
6 October, 2017

Khung năng lực là gì?

Khung năng lực là phương pháp quản lý năng lực theo chức danh, thường được gắn liền với 2 khái niệm: Khung năng lực – bộ […]
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon