hiệu ứng diderot

22 August, 2019

Hiệu ứng Diderot – Ứng dụng trong kinh doanh B2C

Theo Hiệu ứng Diderot, chỉ cần một món đồ mới để tạo “vòng xoáy mua sắm” bất tận, kết quả là hàng núi vật dụng không […]
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon