Hiệu ứng Diderot – Ứng dụng trong kinh doanh B2C

Theo Hiệu ứng Diderot, chỉ cần một món đồ mới để tạo “vòng xoáy mua sắm” bất tận, kết quả là hàng núi vật dụng không cần thiết. Câu chuyện của hiệu ứng Diderot: May mắn và cám dỗ Triết gia người Pháp – Denis Diderot sống gần cả đời trong nghèo khó, tuy nhiên, […]

Đọc tiếp...