0963 63 60 66

Kỹ thuật số

18 February, 2019

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi thế giới như thế nào?

Trong thập kỷ qua, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đi từ giấc mơ khoa học viễn tưởng đến một phần quan trọng trong cuộc sống […]