Nguồn nhân lực

24 September, 2019
Các bước tạo JD công việc - Hướng dẫn chi tiết từ A - Z

Các bước tạo JD công việc – Hướng dẫn chi tiết từ A – Z

JD (Job Description), là tài liệu mô tả công việc cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cần thiết của một vị trí, […]
12 September, 2019
Bạn đã hiểu thế nào về JD?

Bạn đã hiểu thế nào về JD?

JD là gì? JD (Job Description), là tài liệu mô tả công việc cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết của […]
19 April, 2019
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỜI 4.0

Giám đốc nhân sự thời 4.0

Chúng ta biết rằng, bên cạnh một Giám đốc điều hành CEO có tầm nhìn rộng, một Giám đốc tài chính CFO có năng lực tốt, […]
18 April, 2019
Bà Nguyễn Thị Nam Phương thuyết trình về tham luận Quản trị nhân lực trong Hội thảo Quốc gia

Xu hướng quản trị nhân lực 4.0 và những khuyến nghị đối với Việt Nam

Ngầy 18/4/2019, Bà Nguyễn Thị Nam Phương, sáng lập viên của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, đồng thời là Giám đốc R&D đã có […]
20 March, 2019
Xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực (Phần 1)

Xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực

Những ứng dụng thông minh giúp cho Quản trị nguồn nhân lực khẳng định vai trò chiến lược trong doanh nghiệp – mô tả một số công […]
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon