0963 63 60 66

Nguồn nhân lực

3 February, 2019
Phát triển nguồn nhân lực mới

Xu hướng học tập và phát triển nguồn nhân lực 2019 (Phần 2)

Một số xu hướng về kỹ năng lãnh đạo, học tập và phát triển nguồn nhân lực đã được các chuyên gia hàng đầu dự đoán […]
22 January, 2018

Xu hướng quản trị thông tin nhân sự năm 2018

Ngày nay, việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lí nhân sự trở nên rất phổ biến. Ở tập đoàn […]