0963 63 60 66

OOC tài trợ

28 July, 2019
Đồng trao tặng 30 triệu đồng cho Trường dạy trẻ khiếm thính Nhân Chính

Đồng trao tặng 30 triệu đồng cho Trường dạy trẻ Khiếm thính Nhân Chính

OOC cùng với các đơn vị tài trợ khác đã chung tay trao tặng số tiền tài trợ 30 triệu đồng cho Trường dạy trẻ khiếm thính Nhân Chính