OOC cung cấp phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT cho HT Trường PT Liên cấp Olympia

DH01

Tháng 9/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT cho Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Dream House nhằm giúp cán bộ nhân viên Công ty có thể thiết kế, lưu trữ, quản lý từ điển năng lực và khung  năng lực cá nhân, từ đó cung cấp những báo cáo chính xác giúp các lãnh đạo ra quyết định kịp thời và đúng đắn. Dịch vụ cung cấp phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT nằm trong dự án tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản lý nhân sự.

Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh giá năng lực. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn tính năng chính của phần mềm Quản lý năng lực.

Tự thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí
• Phần mềm Quản lý năng lực cho phép tự thiết kế Từ điển năng lực dựa trên cơ sở dữ liệu gợi ý sẵn có theo ngành
• Thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực, điểm từng năng lực.
• Phần mềm cho phép tự thiết kế khung năng lực cho từng vị trí. Qua đó, phần mềm giúp thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Tự thiết kế đợt đánh giá năng lực theo khung năng lực
• Phần mềm Quản lý năng lực cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá sử dụng khung năng lực tùy chọn.
• Tài khoản Quản trị hệ thống có thể thiết lập chức danh được đánh giá, nhân sự đánh giá và được đánh giá trong từng đợt
• Quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.
Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực
• Người đánh giá có thể đánh giá năng lực nhân viên hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
• Phần mềm Quản lý năng lực cho phép phân quyền giám sát quá trình đánh giá và xem kết quả

Báo cáo
• Phần mềm Quản lý năng lực tự động thiết lập báo cáo theo nhiều tiêu chí
• Các báo cáo được hiển thị trực tiếp trên hệ thống online
• Dễ dàng kết xuất bản mềm để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của công tác quản trị nhân sự khác.

Với các tình năng như trên, phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT giúp DN đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, linh hoạt. Báo cáo đánh giá năng lực giúp DN định hướng phát triển năng lực nhân viên. Kết quả đánh giá cũng là căn cứ cho tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.
Với phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT giúp lưu trữ, quản lý từ điển năng lực và đánh giá năng lực cá nhân được kỳ vọng sẽ giúp cho Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Dream House tổ chức hoạt động bài bản hơn, phân công công việc rõ ràng, đánh giá năng lực và đánh giá kết quả công việc một cách khoa học, công bằng, có tính động lực và qua đó giúp giữ/thu hút nhân sự có năng lực vào công ty.

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về dịch vụ của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, vui lòng liên hệ:
Chị Hoàng Thanh Hương,
Trưởng phòng Dịch Vụ
Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC
Phần mềm quản lý công việc | Phần mềm Quản lý năng lực | Phần mềm Quản trị nhân sự | Phần mềm KPI
Điện thoại: 0936341187
Email: [email protected] hoặc [email protected]

OOC cung cấp Phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT cho TT Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1

Tháng 9/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp hệ thống phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT với cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc nhằm giúp cán bộ nhân viên Trung tâm có thể lưu trữ, quản lý từ điển năng lực và khung đánh giá năng lực cá nhân, từ đó cung cấp những báo cáo chính xác giúp các lãnh đạo ra quyết định kịp thời và đúng đắn. Dịch vụ cung cấp phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT nằm trong dự án tư vấn Đánh giá năng lực được ký kết giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc. Continue reading “OOC cung cấp Phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT cho TT Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1”

Các tính năng chính của phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT

OOC - digiiCAT

Phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT là công cụ giúp doanh nghiệp thiết kế hệ thống đánh giá năng lực, từ điển năng lực, khung năng lực cho các vị trí và sử dụng hệ thống đánh giá năng lực để đánh giá năng lực nhân viên. Continue reading “Các tính năng chính của phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT”