0963 63 60 66

Phần mềm

29 July, 2019
Ưu và Nhược điểm Phần mềm Nhân sự tùy chỉnh

Phần mềm Nhân sự tùy biến – Ưu điểm và Nhược điểm

Sẽ không bao giờ có một giải pháp chung phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp trong vấn đề xử lý nguồn nhân lực. Khi […]
28 May, 2019
Tại sao các công ty cần ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp

Các công cụ quản lý và làm việc hữu ích

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các công nghệ 4.0 đã mang lại cho các nhà quản lý cũng như người dùng nói chung […]
26 May, 2019
Google hỗ trợ phần mềm cho Huawei đến ngày 19/8

Google hỗ trợ phần mềm cho Huawei đến ngày 19/8

Việc nới lỏng lệnh cấm trong 90 ngày của Bộ Thương mại Mỹ giúp Google cập nhật Android cho Huawei đến giữa tháng 8.
9 April, 2019
Phần mềm CRM là gì?

Phần mềm CRM là gì?

CRM (Customer Relationship Management) là cụm từ được viết tắt của Quản Lý Quan Hệ của Khách Hàng. CRM là phần mềm giải pháp tích hợp […]
8 April, 2019
TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẦN MỀM CRM ĐỐI VỚI CÁC MARKETER

CRM là gì? Tầm quan trọng của phần mềm CRM đối với các marketer

5. Các tính năng quan trọng của phần mềm CRM đối với các marketer Tất nhiên, một doanh nghiệp nhỏ chỉ bắt đầu đặt nền tảng […]