0963 63 60 66

quản trị dữ liệu

20 April, 2019
4 bước cơ bản để quản trị dữ liệu hiệu quả

Quản trị dữ liệu là thách thức lớn của doanh nghiệp

Nếu bộ phận IT của bạn đang gặp khó khăn trong công tác quản lý dữ liệu thì đó cũng không phải là ngoại lệ. Hầu […]
12 December, 2018

Quản trị dữ liệu là thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0

“Nếu không có sự kiểm soát tốt về dữ liệu, sẽ đến một thời điểm dữ liệu kiểm soát con người thay vì con người có […]