Nhìn lại sự cố chuyển đổi số của PNJ

Không có sự chuyển đổi nào là dễ dàng, nhất là với một doanh nghiệp lớn. Đó luôn là những giai đoạn khó khăn, thậm chí đau thương, thậm chí chấp nhận đi lùi.  Toàn cảnh “sự cố ERP” của PNJ PNJ khởi động dự án hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP – […]

Đọc tiếp...