sự khác nhau giữa okr và kpi

3 September, 2019

Sự khác nhau giữa OKR và KPI

OKR và KPI đều là biến thể của phương thức quản trị hiện đại theo mục tiêu MBO, song về bản chất KPI và OKR có nhiều […]
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon