tim cook

15 October, 2019
tim cook - bậc thầy chuỗi cung ứng

Tim Cook – bậc thầy chuỗi cung ứng của Apple

Apple là một trong những công ty công nghệ dẫn đầu hiện nay với “ trái táo cắn dở” luôn làm nóng dư luận mỗi lần […]
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon