Tầm quan trọng của Tư vấn hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì?

Hệ thống quản lý doanh nghiệp (Business Management System – BMS) được hiểu là phương pháp quản lý doanh nghiệp phù hợp (toàn bộ các nguyên tắc quản lý, chuẩn mực quản lý, cơ chế vận hành, và cơ chế quản lý) được viết thành các tài liệu quản lý do các cấp quản lý có thẩm quyền ban hành mà toàn doanh nghiệp phải tuân theo để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Cụ thể, Hệ thống quản lý doanh nghiệp chính là một bộ công cụ để hoạch định chiến lược và thực hiện chiến thuật các chính sách, quy tắc, hướng dẫn, quy trình và thủ tục được sử dụng trong việc phát triển, triển khai và thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh và tất cả các hoạt động quản lý liên quan.

Hệ thống quản lý doanh nghiệp cung cấp nền tảng để thực hiện thành công các quyết định về chiến lược và chiến thuật kinh doanh liên quan đến các hoạt động, quy trình, thủ tục và nhiệm vụ hiện tại nhằm đáp ứng các mục tiêu hiện tại của một tổ chức kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Các nhóm chức năng của Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm ba nhóm chức năng chính:

– Cấp chiến lược: Nhóm chức năng quản lý cấp cao này được dành riêng cho việc xác định và lập kế hoạch định hướng quản lý kinh doanh chung trong đó đề cập đến các chính sách của tổ chức.

– Cấp chiến thuật: Nhóm chức năng này xác định các phương pháp và kỹ thuật chiến thuật để thực hiện các kế hoạch kinh doanh gắn liền với chiến lược kinh doanh và theo các chính sách.

– Cấp thực thi: Nhóm chức năng này của Hệ thống bao gồm các hướng dẫn và quy trình để phát triển các kế hoạch quản lý kinh doanh.

Vai trò của hệ thống quản lý đối với đối với nhà quản trị

Từ vai trò của nhà quản trị, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của Hệ thống quản lý doanh nghiệp trong việc lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp. Ý tưởng chính của Hệ thống quản lý doanh nghiệp là cung cấp cho lãnh đạo các công cụ để lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các hoạt động quản lý, đo lường hiệu quả kinh doanh và thực hiện các quy trình cải tiến liên tục trong một tổ chức. Ý tưởng về hệ thống quản lý doanh nghiệp chính là xác định các nguyên tắc để tồn tại của một doanh nghiệp và nó liên kết chặt chẽ với các tiêu chí thành công trong kinh doanh.

Tầm quan trọng của Tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý được ví như xương sống của doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến việc vận hành và hiệu quả quản lý của nhà quản trị. Xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động quản lý, đo lường hiệu quả kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp sau này. Vì thế, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý là bài toán quan trọng, bài toán khó với đa số các nhà quản trị doanh nghiệp. 

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đông nhân sự, cơ cấu tổ chức phức tạp thì việc vận hành hệ thống quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều nhà quản trị còn chưa đủ kinh nghiệm, hiểu biết để hoạch định và vận hành hệ thống quản lý dẫn đến doanh nghiệp không thể kiểm soát hiệu quả các hoạt động thường ngày. Lúc này, một trong những giải pháp tối ưu và tiết kiệm thời gian nhất cho việc cải tổ hệ thống quản lý chính là sử dụng các dịch vụ tư vấn bên ngoài. 

Dịch vụ tư vấn với lợi thế là tập hợp các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực vận hành doanh nghiệp sẽ giúp tìm ra chính xác vấn đề của doanh nghiệp nằm ở đâu, từ đó tư vấn các bước cải tổ lại hoặc xây dựng mới hệ thống quản lý hiệu quả hơn. Sử dụng dịch vụ tư vấn giúp bạn tiết kiệm thời gian do sử dụng trực tiếp nguồn chất xám của các chuyên gia thay vì các nhà quản trị doanh nghiệp tự thay đổi, tự học hỏi và tự rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhà tư vấn còn có thể chia sẻ cho doanh nghiệp các bài học kinh nghiệm nhằm tránh đi vào lối mòn hoặc thất bại từ các doanh nghiệp khác trong xây dựng và vận hành hệ thống quản lý.

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý của OCD

Công ty Tư vấn Quản lý OCD (OCD Management Consulting Co) là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Trong những năm qua, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý của OCD bao gồm:

  1. Xây dựng hệ thống đãi ngộ gồm Hệ thống lương 3P và chương trình cổ phiếu nhân viên
  2. Hệ thống đánh giá kết quả theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC-KPI)
  3. Quản lý nhân sự và đào tạo theo phương pháp khung năng lực
  4. Công cụ và thực hiện tuyển dụng
  5. Đánh giá sự hài lòng của nhân viên

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt Nam. 

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Tham khảo thêm tại: Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý

Tự thiết kế hệ thống quản lý?

Doanh nghiệp và người tiêu dùng trong chiến lược chuyển đổi số

Chuyển đổi số - doanh nghiệp và người tiêu dùng

Chuyển đổi số – Xu thế tất yếu thời đại 4.0

Chuyển đổi số là việc tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào mọi quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nhằm mục tiêu gia tăng hiệu quả vận hành, năng cao sự hài lòng của khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Nghe thật hấp dẫn và hoàn hảo, nhất là trong bối cảnh nhiều năm trở lại đây, Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những nước phát triển kinh tế số nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ đòi hỏi một quyết tâm thay đổi, liên tục thử nghiệm cái mới và làm quen với thất bại. Mà còn cần không ngừng cải thiện, để thỏa mãn yêu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng – giá trị cốt lõi trong kinh doanh.

Hiện trạng thực tế – Góc khuất người tiêu dùng

Một nghiên cứu gần đây cho thấy doanh nghiệp có rất nhiều dự án chuyển đổi số, với chi phí lên đến hàng nghìn tỷ USD, nhưng chỉ tập trung vào tối ưu hóa công nghệ, thay vì chú trọng trải nghiệm khách hàng. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay chủ yếu đầu tư vào nội bộ: 68% chi phí dành cho tái thiết quy trình tổ chức, vận hành, trong khi chỉ có 28% để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Dễ thấy rằng, người tiêu dùng vẫn đánh giá thấp những gì doanh nghiệp đã, đang đầu tư chuyển đổi số vào nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một báo cáo cho thấy, chỉ 19% người tiêu dùng cho rằng, chuyển đổi số tạo ra sự cải thiện đáng kể trong trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ (các ngành công nghiệp – ngân hàng, bán lẻ, điện và chăm sóc sức khỏe).

Lối đi nào cho doanh nghiệp?

Người tiêu dùng không quan tâm đến mức đầu tư của các doanh nghiệp, điều họ mong muốn là doanh nghiệp có thể lắng nghe, thấu hiểu nhiều hơn nhu cầu khách hàng. Và luôn nhớ rằng, mọi chiến lược chuyển đổi số đều hướng tới thay đổi cách kết nối và tạo ra giá trị cho khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác mạng lưới khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người tiêu dùng.

Nền tảng để xây dựng nên tất cả những giá trị đó chính là nguồn cơ sở dữ liệu, thông tin về sở thích, hành vi tiêu dùng của khách hàng ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, có dữ liệu rồi, doanh nghiệp cần phải có công cụ phù hợp phân tích đánh giá. Qua đó, mới có thể biến dữ liệu thành công cụ hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ, để cung cấp chính xác giá trị dựa theo nhu cầu khách hàng.

Chuyển đổi số tốn kém chi phí, nhưng doanh nghiệp có thể lựa chọn ứng dụng những công nghệ phù hợp với nhu cầu tài chính và năng lực công ty. Quan trọng hàng đầu không phải là đầu tư bao nhiêu, mà là cách đầu tư và ưu tiên đầu tư như thế nào?

Tham khảo bài viết

Ứng dụng công nghệ Blockchain để truyền tải dữ liệu an toàn

Phương pháp xây dựng tổ chức trong kinh doanh

Tư vấn chiến lược cho SOHACO Group

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức trong kinh doanh

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong nền kinh tế thị trường luôn đầy biến động ngày nay trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức được tạo lập để thực hiện các kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp, nên luôn phải được đổi mới để phù hợp với nhiệm vụ , yêu cầu hiện tại. Để xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý, các nhà khoa học đã nghiên cứu và khái quát thành hai phương pháp chính:

1, Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức tương tự

Phương pháp này kế thừa những bài học thành công và loại bỏ những yếu tố bất hợp lý trong các cơ cấu tổ chức hình mẫu đã tỏ ra hiệu quả. Phương pháp được áp dụng trong điều kiện giữa doanh nghiệp cần xây dựng cơ cấu tổ chức với doanh nghiệp được lấy làm khuôn mẫu có những đặc điểm tương đồng . Cụ thể xem xét trên các tiêu chí về ngành nghề, mục tiêu, các chức năng quản lý cần thực hiện, kết cấu hạ tầng , môi trường,…
Đây là phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức được áp dụng khá phổ biến, nhờ các ưu điểm nổi bật: dễ thực hiện, kế thừa được nhiều kinh nghiệm quý báu đã được kiểm nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức, tiết kiệm thời gian, nhân sự, chi phí thiết kế,…
Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn cần phải tỉnh táo, linh hoạt khi vận dụng phương pháp này, tránh sao chép dập khuôn, máy móc; phân tích kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn trọng đến những chi tiết không hoàn toàn giống nhau.

2, Phương pháp phân tích theo yếu tố

Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức khoa học này được được áp dụng rộng rãi cho mọi cấp tổ chức và đối tượng quản lý. Thường được tiến hành theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1

Dựa vào những quy định pháp lý, người xây dựng sẽ thiết kế sơ đồ cơ cấu tổng quát. Công việc này nhằm xác định rõ các tính chất định tính cơ bản nhất của công tác xây dựng cơ cấu tổ chức (mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, phân hệ chức năng, phân cấp trách nhiệm và quyền hạn, nhu cầu nhân sự,…)

Giai đoạn 2

Phân cấp thành phần cơ cấu của tổ chức và xác lập mối quan hệ cơ bản giữa các bộ phận. Nội dung cơ bản của bước này được thể hiện ở việc xây dựng phân hệ trực tuyến và phân hệ chức năng. Xây dựng dựa trên cơ sở chuyên môn hóa, và cần đặc biệt chú ý phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản lý.

Giai đoạn 3

Phân phối và cụ thể hoá các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quyết định số lượng nhân sự cho từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức. Trên cơ sở đó, quy định điều lệ, quy chế, nguyên tắc hoạt động, nhằm đảm bảo tổ chức vận hành trôi chảy, hiệu quả.
Để xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp và hiệu quả, các doanh nghiệp không chỉ cần thường xuyên chủ động tự đánh giá, không ngừng đổi mới, mà còn nên lắng nghe những lời khuyên quý giá từ các chuyên gia tư vấn quản lý, chiến lược. Kết hợp cả nội lực và ngoại lực, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng xây dựng được một bộ máy quản lý hiệu quả – nền tảng thúc đẩy cho mọi sự phát triển và nhảy vọt.

 

Tham khảo bài viết

7 cách quản lý công việc để đạt hiệu quả cao

5 Kỹ năng công nghệ cho thập ký mới

Phần mềm nhân sự tùy biến – ưu điểm và nhược điểm

7 lợi ích của chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp

7 lợi ích của chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp

Nếu bạn đang muốn nâng cao kỹ năng quản lý của mình lên một tầm cao mới, các chương trình đào tạo quản lý chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn sự giúp đỡ mà bạn cần. Nhưng cụ thể các chương trình đào tạo quản lý là gì, và những yếu tố nào làm nên một khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo tốt nhất? Continue reading “7 lợi ích của chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp”

Vai trò của chuyên gia tư vấn chiến lược trong quản lý doanh nghiệp

doanh nghiệp có thể nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn chiến lược để tham khảo những đường lối đúng đắn phù hợp

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố then chốt để tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Khi tạo dụng chiến lược kinh doanh, nhà lãnh đạo cần cân nhắc câu trả lời cho những câu hỏi như doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh vượt trội so với đối thủ cạnh tranh hay không, v.v,…. Tuy nhiên, nếu các nhà lãnh đạo vẫn còn băn khoăn và không thể ra quyết định cuối cùng thì doanh nghiệp có thể nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn chiến lược để tham khảo những đường lối đúng đắn phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp. Continue reading “Vai trò của chuyên gia tư vấn chiến lược trong quản lý doanh nghiệp”

Dự án đáng nhớ nhất với Công ty Tư vấn Quản lý OCD

OCD 15th Anniversary

Đối với tôi mỗi dự án của Công ty Tư vấn Quản lý OCD đều có những kỷ niệm riêng, một dấu ấn riêng. Có những chuyến đi sẽ để lại dấu ấn về những ấn tượng và những cảm xúc rất khác lạ, đó là những trải nghiệm vô cùng đáng quý trong cuộc đời làm tư vấn quản lý của tôi. Continue reading “Dự án đáng nhớ nhất với Công ty Tư vấn Quản lý OCD”

Nghề tư vấn quản lý là gì? (Kì II)

Management Consultant

Vậy nghề tư vấn chiến lược là gì? Làm tư vấn chiến lược thì thách thức hơn nhiều so với tư vấn một lĩnh vực quản lý cụ thể như kế toán, tài chính, quản lý chất lượng hay thậm chí là nhân sự.

Chiến lược bao phủ tất cả các chức năng của một doanh nghiệp nên bạn không chỉ hiểu về chiến lược mà phải hiểu sâu về các lĩnh vực từ cung ứng, sản xuất, vận hành, marketing, bán hàng, tài chính, nhân sự… Khi xây dựng chiến lược và các giải pháp chiến lược, bạn phải cùng khách hàng xây dựng cả chiến lược và các chính sách chức năng cho dù đấy là tài chính, nhân sự hay sản xuất, marketing.

Ngoài ra, khi làm tư vấn chiến lược bạn cần hiểu biết sâu và rộng về ngành mà bạn tư vấn, từ chuỗi giá trị ngành, đặc điểm khách hàng, đặc điểm cạnh tranh, mạng lưới cung ứng, sản xuất đến hệ thống phân phối, bán hàng hay phát triển thương hiệu. Vì vậy, bạn phải có khả năng học hỏi rất nhanh vì có thể trước đó bạn không biết nhiều về nó.

Người làm tư vấn chiến lược cần một kỹ năng phân tích vượt trội, khả năng tư duy lô-gic nhưng đồng thời lại có khả năng sử dụng trực giác trong việc xác định vấn đề và đưa ra giải pháp; đồng thời bạn vừa có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt sự thay đổi của chính ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp bạn tư vấn.

Những đòi hỏi đối với nghề tư vấn quản lý không đơn thuần là một tấm bằng MBA mà là sự tích luỹ rất nhiều về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý và kinh nghiệm sống. Mong rằng, bài viết này giúp bạn có chút định hướng nến muốn theo nghề này. Chúc bạn thành công và chào mừng bạn đến với thế giới của các nhà tư vấn chuyên nghiệp.

Ngô Quý Nhâm

Giám đốc Tư vấn Chiến lược – Công ty Tư vấn Quản lý OCD