0963 63 60 66

Tự xây dựng hệ thống quản lý

9 September, 2017
KPI system

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc KPI tới doanh nghiệp

Trong một tổ chức, áp lực công việc liên tục được gia tăng để đảm bảo tổ chức ấy có thể đạt được những mục tiêu […]
7 September, 2017
Management Consulting

Tư vấn hệ thống quản lý tại OCD

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý bao gồm: Xây dựng hệ thống đãi ngộ gồm Hệ thống lương 3P và chương trình cổ phiếu […]
7 September, 2017

Tự xây dựng hệ thống đánh giá kết quả

Mô tả dịch vụ tư vấn KPI ( xây dựng hệ thống đánh giá kết qủa): Là một trong những công ty tư vấn đầu tiên […]