Tự xây dựng khung năng lực

22 September, 2017

Tự xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực

Giới thiệu Khung năng lực Khái niệm về Khung năng lực bắt nguồn từ định nghĩa về Năng lực (Competency) đã được nghiên cứu, áp dụng […]
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon