5 bước tự xây dựng hệ thống lương 3P

5 bước tự xây dựng hệ thống lương 3P

Đầu tiên, hệ thống lương 3p là cách chi trả thu nhập cho người lao động theo 3 yếu tố cơ bản: Pay for Position – Dựa trên giá trị công việc, mặt bằng lương chung được trả trên thị trường. Pay for Person – Dựa trên năng lực của nhân viên và độ hiếm […]

Đọc tiếp...

Hệ thống đãi ngộ và các bước xây dựng cơ bản

Đãi ngộ nhân sự là một trong những công việc quan trọng nhất của công tác quản trị nhân lực, nó tác động lớn tới hiệu suất làm việc của người lao động cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó việc xây dựng một hệ thống đãi ngộ công […]

Đọc tiếp...